Meestgestelde vragen

De Elipse-maagballon is een zachte ballon die in de maag wordt geplaatst. Het is de eerste maagballon waarbij geen operatie, endoscopie of verdoving nodig is. Niet voor plaatsing, én niet voor verwijdering. De ballon wordt geplaatst tijdens een kort poliklinisch bezoek van maximaal 20 minuten. Na 16 weken loopt de ballon leeg en verlaat de ballon het lichaam op natuurlijke wijze.
De Elipse-maagballon simuleert een vol gevoel door ruimte in te nemen in de maag. Ook vertraagt het de doorgang van voedsel. Op die manier helpt de maagballon gebruikers met het eten van kleinere porties, omdat gebruikers sneller een verzadigd gevoel ervaren.
De Elipse-maagballon is geschikt voor volwassenen boven de 18 jaar met overgewicht of obesitas en een vastgesteld Body Mass Index (BMI) van 27 of hoger. Ook mensen die een hoog BMI hebben en in aanmerking komen voor een maagverkleinende operatie, maar die (nog) geen operatie willen, kunnen zich aanmelden voor een maagballon.

Behalve een BMI van 27 of hoger zijn er andere gezondheidskenmerken van belang die mogelijk een belemmering kunnen zijn. Deze worden met u tijdens een uitgebreide screening in kaart gebracht, voordat u samen met het behandelteam beslist of u deze behandeling ondergaat.

In de volgende situaties komt u niet in aanmerking voor de Elipse-maagballon:

– Zwangerschap
– Buikchirurgie
– Eerdere operaties aan maag of darmen
– Geperforeerde blindedarmontsteking
– Drie of meer keizersneden

Met behulp van de Elipse-maagballon verliezen patiënten gemiddeld tussen de 10-15 % van het lichaamsgewicht in een periode van 16 weken. De uiteindelijke resultaten verschillen per persoon.
De volledige behandeling, die bestaat uit een screening, de behandeling en een nazorgtraject, kost 4199 euro. Tijdens dit behandeltraject wordt de patiënt begeleid door een multidisciplinair team, bestaande uit een zorgcoördinator, diëtist, psycholoog, bewegingsdeskundige, arts en chirurg.
Nee, het Elipse-maagballon gewichtsverliesprogramma wordt niet vergoed door zorgverzekeraars.

Verzekeraars bepalen wat wel/niet wordt vergoed. Zij kiezen er voor om behandeling vanaf een BMI van 40 of een BMI van 35 met comorbiditeiten te vergoeden omdat dit opweegt tegen de risico’s die ernstig overgewicht met zich meebrengt.

De Elipse-maagballon is om twee redenen uniek: er is geen endoscopie (kijkoperatie), verdoving of operatie nodig en de ballon verlaat na 16 weken het lichaam via de natuurlijke weg. Daarnaast geeft de maagballon een constant gevoel van verzadiging, waardoor gebruikers minder kunnen eten, zonder het hongergevoel waarmee de meeste diëten gepaard gaan.

De Elipse-maagballon is gevuld met 550 ml vloeistof, Door ruimte in te nemen in de maag geeft de ballon een vol gevoel. Om die reden eten gebruikers kleinere porties, zonder het hongergevoel te ervaren dat vaak bij gewone diëten optreedt.

Voorlopig wordt het behandeltraject gestart in NOK Zuid, in Heerlen.
(Dit kan ook maar 1 week zijn): In de tijd die voorafgaat aan het plaatsen van de maagballon wordt de patiënt begeleid door de diëtist. Tevens wordt er uitgelegd hoe het programma in elkaar zit en op welke manier de patiënt het meeste gewicht kan verliezen.

Maand 2-5: De Elipse-maagballon wordt ingeslikt tijdens een eenvoudige poliklinische procedure van 20 minuten waarbij geen operatie, endoscopie of verdoving nodig is. De begeleiding naar een gezond voedingspatroon en een gezonde levensstijl gaat verder. Met behulp van een draadloze ‘smart’ weegschaal is de patiënt verbonden met de arts. Van daaruit kunnen vorderingen worden bijgehouden en kan er onmiddellijk advies worden gegeven als dat nodig is. Na vier maanden loopt de ballon leeg en verlaat de ballon het lichaam op natuurlijke wijze, zonder dat er medische ingrepen nodig zijn.

Maand 6: Het team zal de patiënt blijven ondersteunen om de veranderingen van het voedingspatroon te stabiliseren. Regelmatig overleg tussen het team specialisten en de patiënt.

Ja, patiënten krijgen een maagbeschermer. Daarnaast wordt een capsule voorgeschreven die de patiënt twee uur voor de ballonplaatsing inneemt, die misselijkheid onderdrukt in de eerste uren tot dagen na de plaatsing. Deze misselijkheid neemt in het algemeen na enkele uren tot dagen vanzelf af.
De Elipse-maagballon is een hulpmiddel bij gewichtsverlies. Nadat de Elipse-maagballon het lichaam verlaten heeft, loopt het Elipse-programma en de ondersteuning van uw zorgteam nog een maand door om patiënten te helpen hun nieuwe leefgewoonte te continueren.
De patiënt slikt een capsule door met de lege ballon, aan de ballon zit een dun buisje bevestigd. Via een röntgenopname wordt bevestigd of de ballon in de maag zit. Daarna wordt de maagballon via de katheter gevuld met 550 ml vloeistof.

Na ongeveer 16 weken lost een klepje in de ballon op en loopt de ballon leeg, waardoor de ballon leegloopt en op natuurlijke wijze via het maagdarmkanaal het lichaam verlaat op de natuurlijke manier.

Waar een operatieve maagbehandeling een blijvende behandeling is van (morbide) obesitas, is de Elipse-maagballon is een tijdelijk hulpmiddel bij gewichtsverlies. De effecten van de twee behandelingen zijn dan ook moeilijk te vergelijken. Het uiteindelijke resultaat is afhankelijk van hoe goed het lukt om de benodigde leefstijlveranderingen door te voeren en vast te houden.
Na de plaatsing van de Elipse-maagballon kan de gebruiker last krijgen van misselijkheid, buikkrampen en in een heel enkel geval ook overgeven. In de meeste gevallen kunnen deze symptomen goed onder controle worden gehouden met medicijnen, die voorgeschreven worden door de arts.
Na goedkeuring van de arts zijn er in principe geen dieetbeperkingen bij het Elipse-programma, behalve dat gebruikers veel sneller een verzadigd gevoel zullen ervaren dan ze gewend zijn. Voor maximaal gewichtsverlies en comfort zal de voedingsdeskundige dieet- en leefstijladviezen geven.

Dit zijn andere ballonnen, echter heeft elke behandeling risico’s. Van deze ballon zijn er inmiddels al meer dan 10.000 geplaatst zonder ernstige complicaties.

De Elipse-maagballon kan alleen worden geplaatst door een zorgprofessional die deskundig is in het gebruik van de Elipse-ballon. Er bestaan dus specialisten.
Waar een operatieve maagbehandeling een blijvende behandeling is van (morbide) obesitas, is de Elipse-maagballon is een tijdelijk hulpmiddel bij gewichtsverlies.
Het zijn twee verschillende manieren van gewichtsverlies. Uiteraard is het mogelijk hetzelfde aantal kilo’s kwijt te raken met een fanatiek afvalplan, maar de maagballon richt zich op mensen waarbij dit niet lukt zonder hulpmiddel. De Elipse-maagballon is in dit soort gevallen een uitkomst, omdat de calorie-inname sterk afneemt, vanwege het verzadigde gevoel dat optreedt.
Met behulp van de specialisten in het team op het gebied van voeding en beweging wordt er ingezet op een verandering van leefstijl. Die moet ervoor zorgen dat de patiënt niet terugvalt in oude patronen. De maagballon versnelt het tempo waarin het gewicht verloren wordt, omdat de patiënt minder honger heeft. Er is nog begeleiding vanuit het team gedurende enkele maanden nadat de ballon het lichaam heeft verlaten.
De maagballon is met veel succes al in o.a. de Verenigde Staten in gebruik. Ook in Europa en het Midden Oosten is het een gangbare behandeling. Er zijn inmiddels meer dan 15.000 van deze ballonnen geplaatst. In Nederland is De Nederlandse Obesitas Kliniek de eerste die deze specifieke ballon aanbiedt als behandeling.
Terug naar home
Maak een afspraak